(Energetisch) renovatiewerk

U kunt ons niet alleen voor schilderwerk in de arm nemen. Liebreks heeft door de jaren heen een naam opgebouwd waar het gaat om het renoveren en restaureren van woningen en monumentale gebouwen. Energiebesparing, lagere woonlasten en meer wooncomfort, het verduurzamen van vastgoed is in veel opzichten interessant. Gediplomeerde medewerkers van ons bedrijf kunnen alle werkzaamheden aan uw gevel uitvoeren. Wij maken bij deze werkzaamheden uitsluitend gebruik van eerste klas materialen en alles wordt precies volgens een restauratie- of renovatieplan uitgevoerd. Liebreks heeft alles in huis om woningen, appartementen en zakelijk vastgoed energetisch te renoveren.

Houtrot- en betonherstel zijn zaken die zich soms pas openbaren als het schilderwerk een aanvang heeft genomen. Camoufleren heeft altijd een averechts effect, u zou het ons kwalijk nemen! Wij nemen het schilderwerk serieus dus ook het onderliggende materiaal. Ook dit aspect kunt u dus met een gerust hart aan ons overlaten.

Woningcorporaties: samen de bestaande woningvoorraad verduurzamen

Inmiddels zijn we een paar jaar onderweg om met de afspraken uit het Energieakkoord een stap te maken in de verduurzaming van de samenleving en de economie. Overheid en woningcorporaties hebben stevige ambities om energiebesparing in de bestaande woningvoorraad te realiseren. Landelijk is in het Convenant Energiebesparing Huursector (2012) afgesproken dat corporatiewoningen in 2020 gemiddeld voorzien zijn van energielabel B. Ongeveer de helft van het woningbezit zal energetische maatregelen moeten ondergaan. En die verduurzaming moet ook nog eens vóór 2021. Een fikse opgave, die de jaarplannen van veel organisaties flink onder druk zet.

Energetisch renoveren omvat een integrale werkwijze, waarbij u de regie heeft en het team van Liebreks de werkzaamheden uitvoert. Binnen energetisch renoveren worden de kwaliteiten samengebracht met die van gespecialiseerde partners op gebied van energetica, houtconstructies, bewonersparticipatie/-voorlichting en exploitatie. Dat kan bijvoorbeeld leiden tot de inzet van een energieconsulent voor huurders en een meerjarenonderhoudsplan. Dankzij deze multidisciplinaire ketensamenwerking is de renovatie altijd optimaal, vanuit welke invalshoek u het ook bekijkt. Als renovatiespecialist heeft Liebreks veel kennis en ervaring, bijvoorbeeld met exploitatiemodellen, ‘lean’-planning, werken in bewoonde omgeving en omgang met bewoners/huurders. Het is aan te bevelen om ook schilderwerk en ander planmatig onderhoud en binnenonderhoud in het plan op te nemen. Alle werkzaamheden in één keer uitvoeren: dat is wel zo prettig voor de bewoners!